Now showing items 1-2 of 2

  • Publikační a redakční systém v jazyce PHP 

    Velký, Petr
    Tato práce se zabývá vývojem redakního systému. V úvodní ásti dokumentu se zab ývá návrhem vlastního systému, následuje výet pouítých technologií a implementace vlastního systému.
  • Sběr dat z webových serverů v prostředí bezdrátové senzorové sítě 

    Velký, Petr
    Tato práce se zabývá realizací sběru dat z webových serverů spuštěných na uzlech sen- zorové sítě. Zaměřuje se na senzorovou síť založenou na standardech IEEE 802.15.4 a 6LoWPAN. Samotná práce je rozdělena na stranu uzlu ...