Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Vencálková, Eva
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TRUMF International, s. r. o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků této finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných ...
  • Spokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšení 

    Vencálková, Eva
    Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků s nabízenými balíkovými službami státního podniku Česká pošta, s. p. ve městě Žďár nad Sázavou. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou ...