Now showing items 1-1 of 1

  • Založení malé kavárny 

    Zatloukalová, Petra
    Cieľom tejto diplomovej práce je zostavenie podnikateľského plánu pre malú kaviareň. Práca začína dôkladnou analýzou všeobecného a špecifického okolia podniku a zistením silných a slabých stránok začínajúceho podniku. Ďalej ...