Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení financní situace spolecnosti a návrhy na její zlepšení 

    De Valerio, Marcel
    Hlavní náplní bakalářské práce je finanční situace vybrané společnosti pomocí vybraných metod finančních analýz. Zpracování finanční analýzy je prováděno během období 2007 – 2011. Dalším cílem je zjistit slabé stránky v ...
  • Podnikatelský záměr společnosti 

    Cugerean, Jiří
    Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem společnosti Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je rozšíření prodejních kapacit společnosti. Za použití ověřených metod je zde provedena analýza současného stavu společnosti. Na základě ...