Now showing items 1-2 of 2

  • Management ICT střední školy 

    Vendl, Jan
    Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu modernizace počítačové sítě střední školy a jejího zabezpečení tak, aby fungovala pokud možno stabilně a spolehlivě, ale zároveň své uživatele neomezovala více, než je nutné. ...
  • Projekt síťové infrastruktury firmy Ambica s.r.o 

    Vendl, Jan
    Cílem práce je vytvoření návrhu komplexní počítačové infrastruktury firmy, stanovení nejvhodnějších technologií a logické umístění jednotlivých prvků sítě tak, aby byla zajištěna maximální funkcionalita celého systému. ...