Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Lacková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány metody vnější a vnitřní analýzy společnosti. V praktické části jsou pak tyto ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Marková, Michaela
  Bakalářská práce „Návrh na zlepšení hospodaření obce“ se zabývá hospodařením obce Slavkov u Brna v letech 2006 - 2008. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje jejího rozpočtu a zhodnotit hospodaření obce. První část ...
 • Tvorba výrobních plánů pro zvolený podnik 

  Kaděra, Štěpán
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu výrobních plánu v podniku a porovnání dvou implementovaných ERP systému, který je pro tvorbu a práci s plány vhodnější. Což má posloužit jako jeden z výchozích materiálů společnosti, ...
 • Výběr a aplikace metod interních a externích analýz za účelem rozpoznání rizik zvoleného podnikatelského subjektu 

  Lacková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá identifikací rizik za použití vybraných metod ekonomické a strategické analýzy ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Ke zjištění rizik budou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního ...