Now showing items 1-2 of 2

  • Grafy, grafové algoritmy a jejich užití 

    Venerová, Lenka
    Bakalářská práce se primárně zabývá problematikou grafů a grafových algoritmů. Jedná se především o vysvětlení a rozšíření daného tématu. Velice často jsou před nás kladeny problémy, které, ač nevědomky, řešíme využitím ...
  • Návrh konkurenční strategie firmy 

    Venerová, Lenka
    Podstatou diplomové práce je návrh konkurenční strategie pro malou firmu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První částí jsou teoretická východiska, pomocí kterých je v druhé části analyzován a zhodnocen současný ...