Now showing items 1-4 of 4

 • Design vnějšího pláště mobilního robotu 

  Bláha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá designem a konstrukcí vnějšího pláště mobilního robotu, který má sloužit k převážení nákladu. Na začátku této práce jsou stručně popsány různé technologie, kterými lze vyrobit plášť robotu. ...
 • Detekce změn prostředí zpracováním obrazu z kamery mobilního robotu 

  Venglář, Vojtěch
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu a jeho využitím k detekci změn v prostředí. V první části jsou uvedeny základní metody a postupy užívané ke zpracování obrazu. Ve druhé části je pak ukázka implementace řešení daného ...
 • Metody detekce znakové řeči - rešeršní studie 

  Petr, Luboš
  Cílem této práce je popsat různé metody detekce znakové řeči. Výstupem jednotlivých metod je funkční překlad znakové řeči do textu v reálném čase. Kromě detekce pomocí rukavic a zařízení kinect se tato práce zabývá možnostmi ...
 • Návrh a realizace technologického demonstrátoru senzorické sítě pro diagnostické účely 

  Venglář, Vojtěch
  Účelem této práce byl návrh a realizace prototypu senzorické sítě s topologií binárního stromu (dle patentu CZ 306855 B6). Součástí realizace bylo zhodnocení funkčnosti tohoto typu sítě. Nejprve byl vypracován přehled ...