Now showing items 1-1 of 1

  • Generování voxelových scén 

    Venhoda, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace, generující voxelové scény s možností jejich editace a uložení do souboru. Popisuje generování terénu pomocí Perlinova šumu, převod seznamu voxelů do struktury Sparse ...