Now showing items 1-2 of 2

  • No hard feelings 

    Venturová, Adéla
    Práce analyzuje problematiku nápisů triček fast fashion řetězců z pohledu vyprázdňování obsahu sloganů vlivem rozdílných kulturních, životních a ekonomických podmínek v místě vzniku trička a v místě jeho nošení.
  • Voguing is not white, honey... 

    Venturová, Adéla
    Ve své diplomové práci se zabývám pojmem “přirozenost”. Zajímá mě, co společnost pokládá za přirozené a co ne. Pro tento “výzkum” jsem si propůjčila taneční žánr Vogue, který byl vynalezen trans subkulturou, jako oslava ...