Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza výkonu zariadení sieťovej infraštruktúry 

  Barniak, Martin
  Práca sa zaoberá analýzou sieťovej infraštruktúry. Zameriava sa na zariadenia ako prepínač a smerovač. Prostriedky na analýzu siete sú v práci rozdelené na základné a pokročilé. Medzi základné prostriedky patria najbežnejšie ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  This semestral´s thesis deals with proposal and system implementation for automatic configuration of Cisco network devices. This system is called AutoConf and it is intended for distant copying configuration files from ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatickou konfiguraci síťových zařízení Cisco. Systém se jmenuje AutoConf a je určen pro vzdálené kopírování konfiguračních souborů z eagle-serveru na ...
 • Autonomní programátor mikroprocesorů AVR s ethernetovou konektivitou 

  Verner, Lukáš
  Hlavním cílem semestrálního projektu je seznámení se s problematikou programování mikropočítačů AVR firmy Atmel, seznámení se s protokolem SD/MMC karty, navrhnutí vhodného řešení pro ethernetové připojení pro konstrukci ...
 • Jednoduchý programátor jednočipových procesorů 

  Verner, Lukáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou programování mikropočítačů z rodiny AVR firmy Atmel a vytvoření oživené konstrukce jednoduchého AVR programátoru, který je navíc rozšířen o testovací uživatelské ...
 • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy doménových názvů 

  Jelínek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je na základě získaných informací vytvořit aplikaci pro lokaci stanic v síti pomocí analýzy doménových jmen. Teoretická část se věnuje metodám určování fyzické polohy stanice v síti Internet ...
 • Lokalizace geografické pozice útočníka v internetu 

  Kubalík, František
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením geografické polohy stanic v síti Internet pomocí zpoždění a implementováním metody Octant. První část práce se věnuje seznámení s principy vyhodnocování fyzické polohy stanic v ...
 • Lokalizace IP stanic na základě modelu pravděpodobnosti měření zpoždění 

  Tropp, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá metódami lokalizácie staníc na Internete, presnejšie určením geografickej polohy neznámej stanice pripojenej do tejto siete, meraním oneskorenia RTT. Úvodná časť práce je venovaná popisu oneskorení, ...
 • Monitorování provozu lokálních internetových sítí 

  Papež, Nikola
  Tato práce se zabývá problematikou monitorování zařízení v lokálních internetových sítích. Pozornost je věnována popisu základních funkcí a metod monitorování sítě, následně pak standardům pro sledování, jako je protokol ...
 • Multicast v IP sieťach 

  Petrovský, Peter
  Táto semestrálna práca sa zaoberá komunikáciou typu multicast. Vysvetľuje sa v nej princíp prenosu dát pomocou multicastu. Taktiež sa zaoberá protokolom pre prihlasovanie do skupín a službami šírenými využitím multicastu. ...
 • Odhad pozice IP stanice na základě parametrů síťového provozu 

  Ripper, David
  Tato bakalarska prace se zabyva vyhodnocenim geograficke polohy stanic v siti Internet pomoci mereni zpozdeni a implementovanim metody CBG, ktera je soucasti, jak teoreticke, tak i prakticke casti bakalarske prace. Prvni ...
 • Odhad zpoždění datového toku při přechodu síťovým zařízením 

  Dopita, Michal
  Tato studie je zaměřena na problematiku odhadu zpoždění datového toku při průchodu síťovým zařízením. Je zde rozebrána problematika parametrů sítě, které ovlivňují celkové zpoždění, detekce zpoždění v datových sítích a ...
 • Porovnání přesnosti metod pasivní IP geolokace 

  Mrázová, Andrea
  Táto práca je zameraná na vyhodnocovanie fyzickej polohy staníc v sieti Internet použitím pasívnych geolokačných metód, konkrétne za použitia geolokačných databáz. V prvej časti práce je všeobecne popísané, čo to IP ...
 • Sběr dat ze senzorových jednotek 

  Frkal, Pavel
  Tato práce se zabývá sběrem dat ze senzorových jednotek pracujících na standardu 6LoWPAN (dle doporučení IEEE 802.15.4), který používá zjednodušení protokolu IP verze 6 na síťové vrstvě. Díky optimalizacím je toto řešení ...
 • Verifikace pozice serverů sítě PlanetLab 

  Pružinský, Ján
  Cieľom tejto práce je analyzovať uzly siete PlanetLab. Analýza spočíva predovšetkým v overovaní dostupnosti uzlov a ich fyzických polôh. Jednotlivé uzly sú testované na dostupnosť protokolu ICMP a protokolu SSH. Dostupnosť ...
 • Vizualizace polohy senzorových jednotek 

  Hulanský, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá bezdrôtovými senzorovými sieťami pracujúci s protokolom IPv6. Vysvetľuje principy komunikácie u bezdrôtových senzorových sietí, a pomocou dodaných senzorových jednotiek je vytvorená takáto ...
 • Vizualizace polohy stanic sítě PlanetLab 

  Polášek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá způsobem zobrazením polohy stanic sítě PlanetLab na mapové podklady. Teoreticky zde rozebírám síť PlanetLab, teoretické pojmy z této oblasti a způsob fungování. Pro vytvoření skriptu provádějící ...
 • Využití přenosových vlastností optických kabelů pro určování polohy stanic v síti Internet 

  Chmelař, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou IP geolokace, tedy určování geografické polohy stanice v síti Internet. Znalost geografické polohy uživatele umožňuje jednak cílení specifických služeb a informací jako např. ...
 • Využití znalosti topologie páteřních sítí pro určování fyzické polohy stanic v síti Internet 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce pojednává o moderních geolokačních metodách a popisuje základní principy jejich činnosti. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickému popisu těchto metod a ...
 • Zabezpečení sítě systémem s prevencí narušení 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje najčastejšie používané technológie určené k zabezpečeniu počitačových sieťí. Podrobne rozoberá problematiku systému detekcie a prevencie narušenia (IPS). Obsahuje laboratórnu úlohu zameranú na paketový ...