Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub 

  Phan, Huong Tra
  Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o ...
 • Antimikrobiální účinky rostlinných extraktů 

  Konderla, Patrik
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání možné antimikrobiální aktivity různých extraktů šípkových čajů a také stanovení antioxidační aktivity a koncentrace biologicky aktivních látek (polyfenolů a flavonoidů) těchto čajů. ...
 • Aronie – zdroj biologicky aktivních látek 

  Štumarová, Klára
  Cílem této bakalářské práce je zkoumání možné antimikrobiální aktivity vodných a ethanolových extraktů z plodů arónie a čajové směsi obsahující arónii. Rovněž byla stanovena antioxidační aktivita a také koncentrace biologicky ...
 • Bioaktivní látky růže šípkové 

  Ďubašáková, Mária
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie koncentrácie bioaktívnych látok ako sú celkové polyfenoly a flavonoidy a tiež celkovú antioxidačnú kapacitu v čajových extraktoch z Ruže šípkovej. V druhej časti bolo predmetom ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie 

  Kapiton, Ulyana
  Tato bakalářská práce se zabývá kvantifikací vybraných bioaktivních látek z aroniové šťávy, extraktů aroniových výlisků a z aroniového čaje. V teoretické části je uveden botanický popis aronie, druhu Aronia melanocarpa. ...
 • Fotokatalytická inaktivace kvasinek 

  Šupinová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na studium účinku ultrafialového záření a oxidu titaničitého na kvasinku Candida vini. Fotokatalytická inaktivace této kvasinky byla prováděna na různých typech vrstev oxidu titaničitého nanesených ...
 • Fotokatalytická inaktivace kvasinek v průtočném reaktoru 

  Lipenská, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá fotokatalytickým účinkem oxidu titaničitého a UV záření. V teoretické části je nastíněn mechanismus působení oxidu titaničitého a jeho aplikace v různých odvětvích. Na kvasince Hansenula ...
 • Kinetika tvorby kyseliny mléčné v kefiru 

  Fajtl, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá kinetikou tvorby kyseliny mléčné a spotřebě laktózy při fermentaci kefíru, z jednoho druhu mléka za stejných podmínek. Teoretická část obsahuje informace na téma kefíru a kefírových zrn, ...
 • Mikrobiální kontaminace fotografických materiálů 

  Ouředníčková, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na studium mikrobiální kontaminace fotografických materiálů. V první části práce jsou shrnuty poznatky o mikrobiální kontaminaci uložených fotografií v archivech a muzeích. Byly vybrané nejčastější ...
 • Mikrobiální profil modelových sýrů vybraného typu 

  Lavičková, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací mikroorganismů ve vzorcích experimentálně vyrobených sýrů. Modelové vzorky sýrů byly vyrobeny ve spolupráci se soukromým výrobcem. Jako surovina bylo použito nepasterované mléko ...
 • Možnosti přípravy nanočástic a nanovláken s antimikrobiální složkou 

  Sosková, Simona
  Diplomová práca bola zameraná na prípravu nových materiálov s antimikrobiálnym účinkom. V práci boli pripravené lipozómové častice a nanovlákna z polyhydroxibutyrátu (PHB) s obsahom klotrimazolu a rastlinných extraktov s ...
 • Probiotické bakterie ve farmaceutických přípravcích 

  Suranová, Mária
  Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré, ak sú podávané v adekvátnych množstvách, majú priaznivé účinky na zdravie hostiteľa. Používajú sa najmä ako súčasť špecifických mliečnych výrobkov a tiež ako doplnky stravy vo forme ...
 • Příprava nanočástic a nanovláken a jejich využití v přípravcích proti akné 

  Tilšarová, Kamila
  Diplomová práce byla zaměřena na přípravu a charakterizaci nanočástic a nanovláken s obsahem aktivních látek z vybraných bylin s cílem aplikovat tyto materiály v přípravcích proti akné. Testovány byly různé typy extraktů, ...
 • Studium biologicky aktivních látek fenyklu 

  Mierna, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biologicky aktívnych látok feniklu. Teoretická časť popisuje základné charakteristiky feniklu a jeho chemické zloženie, bližšie špecifikuje rastlinné biologicky aktívne látky a antioxidanty, ...
 • Studium populace bakterií pomocí metod obrazové analýzy 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování a uplatnění metod obrazové analýzy na bakteriích druhu Bacillus megaterium a Cupriavidus necator. V úvodu práce jsou popsány obecné znalosti o bakteriích, mikroskopických metodách ...
 • Studium směsných přírodních antimikrobiálních preparátů a možnosti jejich stabilizace 

  Vejrostová, Petra
  V rámci předložené diplomové práce byla zpracována rešerše zaměřená na přírodní antimikrobiální látky. V experimentální části práce bylo cílem testování antimikrobiální aktivity přírodních preparátů ve volné a enkapsulované ...
 • Studium stability emulzí pomocí fyzikálně-chemických a optických metod 

  Kuchyňová, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá studiem stability modelových emulzních systémů typu O/V (složení 30/70, O/V) při 25°C. Byly sledovány změny fyzikálních vlastností emulzí (stárnutí) v závislosti na čase a proměnné koncentraci ...
 • Šípek – zdroj přírodních látek 

  Motúzová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání antimikrobiální aktivity extraktů různých druhů šípkových čajů. Dále byla stanovována koncentrace biologicky aktivních látek, polyfenolů a flavonoidů, a celková antioxidační aktivita ...
 • Tvorba biogenních aminů v dvouplísňovém sýru 

  Šuláková, Miroslava
  Na výrobu dvouplísňových sýrů se využívají bakterie mléčného kvašení a to jak ve formě nestartující mléčné kultury, tak i ve formě startovací nebo doplňkové kultury. Převažujícími mikroorganismy zastoupených v těchto ...
 • Vliv stříbra na zvýšení účinnosti fotokatalytické inaktivace kvasinek 

  Vrchovecká, Petra
  V této diplomové práci byl popsán a prokázán fotokatalytický účinek oxidu titaničitého s přídavkem stříbra na inaktivaci kvasinky Candida vini. Oxid titaničitý byl připraven sol-gel procesem a nanesen mikro-piezo depozicí ...