Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Veselý, Daniel
    Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení společnosti AGROS s.r.o. v letech 2010-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ke zlepšení ...
  • Maximalizace tržní hodnoty stavební společnosti 

    Veselý, Daniel
    Tato práce se zabývá maximalizací tržní hodnoty podniku jako primárním finančním cílem soudobého finančního řízení. Ocenění reálné společnosti v první části metodou diskontovaných peněžních toků je následně doplněno analýzou ...