Now showing items 1-13 of 13

 • Akcelerace algoritmů na architektuře Larrabee 

  Veselý, Ivo
  Intel Larrabee je jednou z prvních plně programovatelných grafických architektur. Práce popisuje tuto více-jádrovou architekturu z pohledu hardwarové implementace i z pohledu programovacího modelu. Larrabee sází na mnoho ...
 • The Asset Administration Shell of Operator in the Platform of Industry 4.0 

  Marcoň, Petr; Zezulka, František; Arm, Jakub; Benešl, Tomáš; Veselý, Ivo; Bradáč, Zdeněk; Diedrich, Christian; Schröder, Tizian; Belyaev, Alexander (IEEE, 2018-12-05)
  We discuss the Asset Administration Shell (AAS) concept of Industry 4.0 (I4.0), characterizing the current status of industrial automation and outlining the advantages of more deeply digitized manufacturing where the AAS ...
 • Identifikace parametrů elektrických motorů metodou podprostorů 

  Jenča, Pavol
  V tejto diplomovej práci je riešená identifikácia parametrov elektrických motorov pomocou metódy podpriestorov. Elektrické motory sú simulované v prostredí Matlab/Simulink a konkrétne sa jedná o jednosmerný motor s ...
 • Identifikace parametrů synchronních motorů s permanentními magnety 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá on-line identifikací parametrů synchronního motoru s permanentními magnety. Je diskutováno využití čtyř různých identifikačních algoritmů založených na metodě nejmenších čtverců a MRAS. Funkčnost ...
 • Identifikace parametrů synchronního motoru 

  Veselý, Ivo
  Pro řízení synchronních motorů s permanentními magnety často používáme vektorové řízení. Aby bylo toto řízení efektivní, potřebujeme znát parametry řízeného motoru. Tato práce popisuje několik metod, které se touto ...
 • Identifikace parametrů synchronního motoru s permanentními magnety 

  Veselý, Ivo
  V rámci dizertační práce byly navrženy identifikační metody pro synchronní motor s permanentními magnety. Celá identifikace i řízení motoru probíhalo v dq souřadnicích a pro zpracovaní bylo použito prostředí Matlab Simulink ...
 • Implementace algoritmů řízení elektrických motorů v systémech CompactRIO 

  Gléba, Gergely
  Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá implementáciou existujúcich algoritmov riadenia elektrických striedavých motorov v prostredí Matlab Simulink do prostredia LabVIEW Control Design and Simulation. Prvá časť práce sa zaoberá ...
 • Implementace řídicích algoritmů pro asynchronní motory v DSP 56F8xxx 

  Jenča, Pavol
  V této bakalářské práci jsou řešeny řídicí algoritmy pro řízení asynchronních motorů za pomoci metod DTC a PDSFC. Funkční algoritmy jsou vytvořené v jazyce C a jazyce symbolických adres a jsou převedeny ze Simulinku do ...
 • Metody realistického zobrazování 

  Veselý, Ivo
  Tato práce se zabývá možností běhu realistické grafiky na dnes běžně dostupném technickém vybavení. Za tímto účelem je v práci diskutováno použití metod pro realistické zobrazování, zvláště pak metoda sledování paprsku. ...
 • Návrh řídícího systému pro mobilní cirkulační systém pro transport plic 

  Sonnenschein, Jiří
  V diplomové práci je sepsán přehled anatomie a fyziologie plic, mechanika dýchání. Dále je popsán modul mechanického plicního simulátoru (iLung 2.0) a modul pro transport plic. U modulu pro transport plic je popsáno jeho ...
 • Optimální řízení větrné elektrárny 

  Paděra, Zdeněk
  Diplomová práce obsahuje nejprve stručné uvedení do problematiky větrné energetiky a uvádí současný stav tohoto, v posledních letech, rychle se rozvíjejícího odvětví. Dále je uvedeno rozdělení větrných elektráren, jejich ...
 • A Real Model of a Micro-Grid to Improve Network Stability 

  Marcoň, Petr; Szabó, Zoltán; Veselý, Ivo; Zezulka, František; Sajdl, Ondřej; Roubal, Zdeněk; Dohnal, Přemysl (MDPI, 2017-07-30)
  This paper discusses the smart energy model of a smart grid using a significant share of renewable energy sources combined with intelligent control that processes information from a smart metering subsystem. An algorithm ...
 • Robustní řízení synchronních motorů 

  Rajnošek, Michal
  Tato práce je zaměřena na robustní řízení synchronních motorů s permanentními magnety. V prvních kapitolách je uvedena teorie k návrhu robustních regulátorů pomocí metody H nekonečno a také popis a vlastnosti synchronních ...