Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Kouřil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním zhodnocením aktuální situace podniku XXX s.r.o. První část práce teoreticky obsahuje jednotlivé analýzy, které jsou využity v analytické části. Analytická část práce zhodnocuje externí, ...
 • Cement based composites for thin building elements: Fracture and fatigue parameters 

  Seitl, Stanislav; Bílek, Vlastimil; Keršner, Zbyněk; Veselý, Jiří (Elsevier, 2010-06-06)
  For application in civil engineering structures and also for strengthening existing structures cement-based composites are one of the most frequently used materials. Although many studies have been conducted on the mechanical ...
 • Elektronicky přeladitelný harmonický oscilátor 

  Veselý, Jiří
  V této práci jsou popsány vlastnosti a základní parametry aktivních funkčních bloků (OPA, VCA, OTA, CFA, CC), které lze využít pro konstrukci harmonických oscilátorů. Dále jsou rozebrány základní principy generátorů ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Veselý, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření projektové žádosti pro organizaci AIESEC Česká republika, která odpovídá požadavkům na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.
 • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

  Veselý, Jiří
  Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
 • Zhodnocení projektu centralizace vybraných procesů v podniku 

  Veselý, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na projektové řízení ve firmě Veolia Voda Česká republika a.s. Analyzuje a hodnotí konkrétní projekt, který již v podniku probíhá, a na základě získaných dat se snaží optimalizovat přípravu ...