Now showing items 1-20 of 98

 • Architektonický manuál pro Znojmo 

  Veselý, Josef
  Tato diplomová práce si klade za cíl popsat urbanistický vývoj královského města Znojma od jeho počátku až po součanost a zmapovat ustálené architektonické a urbanistické principy. Dále si klade za cíl charakterizovat ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Božičová, Mona
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Rašnerova pekárna. První část práce obsahuje teoretické údaje, které se týkají hodnocení výkonnosti podniku a druhy modelů k jeho měření. V druhé části práce ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pěničková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Nyklíček a spol., s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu START PLUS. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Figala, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení výkonnosti vybraného podniku. Zkoumaná firma pro tuto bakalářskou práci je Ostravapol Beta, s.r.o. Hlavní činností firmy je nákup/prodej kovových plechů a tvorba ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cibíková, Blanka
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti C SYSTEM CZ a.s. Teoretické východiská približujú základnú problematiku práce, vysvetľujú pojmy výkonnosť a akosť, a rovnako tak sa zameriavajú aj na nástroje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Havlík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti a managementu společnosti VAMET, s.r.o. Komplexní analýza společnosti je dělána na základě hodnotícího, devíti kriteriálního modelu Rady kvality České Republiky, tzv. modelu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start 

  Pospíšková, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Letovické strojírny, s. r. o. pomocí modelu Start. Společnost Letovické strojírny, s. r. o. se zabývá především výrobou zemědělských strojů. Teoretická část ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Malyjurek, Adam
  Předmětem práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace Bajusz. Bakalářská práce vychází z modelu START, který bude včetně dalších důležitých pojmů vysvětlen v teoretické části práce. Výstupem práce je sestavení návrhů ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

  Božičová, Mona
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti. První část je tvořena teoretickými pojmy, jako je jakost a výkonnost. Zároveň se zaměřuje na nástroje hodnotící a měřící výkonnost. V analytické části je ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

  Alexa, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Javořice, a.s. Společnost je hodnocena pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Díky tomuto modelu mohly být odhaleny silné stránky společnosti a oblasti pro ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Martincová, Marie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí jednoho z modelů hodnocení, konkrétně modelu Start Plus. Na základě tohoto modelu byla provedena analýza společnosti, jejíž výstupem byla identifikace ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Envinet a.s. podle modelu Start Plus 

  Brejchová, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané organizace. Popisovaná organizace nese název ENVINET a.s. a je analyzována podle vícekriteriálního modelu START PLUS. Dle tohoto modelu je provedeno ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané organizace podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Moučková, Renata
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti organizace podle modelu Start plus. První část práce je zaměřena na teoretický popis jednotlivých metod, které hodnotí výkonnost. Druhá část se věnuje analýze vyhodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start 

  Soldán, Martin
  Hlavním záměrem mé bakalářské práce je využití metodiky modelu Start ke zhodnocení výkonnosti vybraného podniku. Za tímto účelem se práce ve své první části zabývá specifikací využitých stěžejních teoretických poznatků ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu START a návrhy na zlepšení 

  Zezula, Adam
  Záměrem této bakalářské práce je využití aplikace modelu START. Na základě teoretických poznatku bude v konkrétním podniku provedena analytická část, která povede k vyhodnocení samotné společnosti pomocí již zmiňovaného ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Soukup, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek vybraného podniku na základě vyhodnocení dotazníku modelu START. První teoretická část se zabývá vymezení pojmů a použitých metod, které jsou důležité ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Stanová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením vybranej spoločnosti podľa viackriteriálneho modelu START Plus. Prostredníctvom tohto modelu je vykonané bodové hodnotenie spoločnosti, sú zistené silné stránky a aj príležitosti pre ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Studený, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Na základě vyhodnocení jednotlivých oblastí je sestaveno bodové ohodnocení, jsou identifikovány ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Guldová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu Start Plus. Dále je ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Horná, Klára
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. Podnik je analyzovaný pomocou viackriteriálneho modelu START PLUS. Na základe tohto modelu, pomocou bodového hodnotenia, ...