Now showing items 1-20 of 55

 • Architektonický manuál pro Znojmo 

  Veselý, Josef
  Tato diplomová práce si klade za cíl popsat urbanistický vývoj královského města Znojma od jeho počátku až po součanost a zmapovat ustálené architektonické a urbanistické principy. Dále si klade za cíl charakterizovat ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cibíková, Blanka
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti C SYSTEM CZ a.s. Teoretické východiská približujú základnú problematiku práce, vysvetľujú pojmy výkonnosť a akosť, a rovnako tak sa zameriavajú aj na nástroje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Figala, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení výkonnosti vybraného podniku. Zkoumaná firma pro tuto bakalářskou práci je Ostravapol Beta, s.r.o. Hlavní činností firmy je nákup/prodej kovových plechů a tvorba ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pěničková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Nyklíček a spol., s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu START PLUS. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Božičová, Mona
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Rašnerova pekárna. První část práce obsahuje teoretické údaje, které se týkají hodnocení výkonnosti podniku a druhy modelů k jeho měření. V druhé části práce ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Havlík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti a managementu společnosti VAMET, s.r.o. Komplexní analýza společnosti je dělána na základě hodnotícího, devíti kriteriálního modelu Rady kvality České Republiky, tzv. modelu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku Medin, a.s. podle modelu Start Plus 

  Nagyová, Martina
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku MEDIN, a.s. Vybraný podnik je analyzován pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Na základě tohoto modelu je provedeno bodové hodnocení společnosti, jsou ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start 

  Pospíšková, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Letovické strojírny, s. r. o. pomocí modelu Start. Společnost Letovické strojírny, s. r. o. se zabývá především výrobou zemědělských strojů. Teoretická část ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

  Božičová, Mona
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti. První část je tvořena teoretickými pojmy, jako je jakost a výkonnost. Zároveň se zaměřuje na nástroje hodnotící a měřící výkonnost. V analytické části je ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Envinet a.s. podle modelu Start Plus 

  Brejchová, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané organizace. Popisovaná organizace nese název ENVINET a.s. a je analyzována podle vícekriteriálního modelu START PLUS. Dle tohoto modelu je provedeno ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané organizace podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Moučková, Renata
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti organizace podle modelu Start plus. První část práce je zaměřena na teoretický popis jednotlivých metod, které hodnotí výkonnost. Druhá část se věnuje analýze vyhodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Soukup, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek vybraného podniku na základě vyhodnocení dotazníku modelu START. První teoretická část se zabývá vymezení pojmů a použitých metod, které jsou důležité ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Stanová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením vybranej spoločnosti podľa viackriteriálneho modelu START Plus. Prostredníctvom tohto modelu je vykonané bodové hodnotenie spoločnosti, sú zistené silné stránky a aj príležitosti pre ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Guldová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu Start Plus. Dále je ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Horná, Klára
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. Podnik je analyzovaný pomocou viackriteriálneho modelu START PLUS. Na základe tohto modelu, pomocou bodového hodnotenia, ...
 • Komparace majetkových daní v České republice a Irsku 

  Roláková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zdanění majetku v České republice a Irsku. První část práce pojednává o daňové teorii a historii majetkových daní. Další část práce se zabývá rozborem platných právních předpisů ...
 • Lázně 

  Feňo, Radomír
  Diplomová práce se zabývá následnou lůžkovou péčí za pomocí fyzioterapie, které je v České republice žalostný nedostatek. Lokalita na Červeném kopci je vhodná z hlediska dostupnosti, leží mezi dvěma největšími brněnskými ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně 

  Paszandová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové trati linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč 

  Hakl, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování reálného podnikatelského plánu na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vymezeny problémy a cíle práce. V druhé ...