Now showing items 1-14 of 14

 • Accelerating Face Anti-Spoofing Algorithms 

  Beňuš, Ondřej
  Tato práce se specializuje na akceleraci algoritmu z oblasti obličejově zaměřených anti-spoofing algoritmů s využitím grafického hardware jakožto platformy pro paralelní zpracování dat. Jako framework je použita technologie ...
 • Automatic Speech Recognition System Continually Improving Based on Subtitled Speech Data 

  Kocour, Martin
  V dnešnej dobe systémy rozpoznávania reči s veľkým slovníkom dosahujú pomerne vysoké presnosti. Za ich výsledkami však často stoja desiatky ba až stovky hodín manuálne oanotovaných trénovacích dát. Takéto dáta sú často ...
 • Doplňování interpunkce do automatického přepisu řeči 

  Ščavnický, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá rekonštrukciou interpunkcie vo výstupoch systémov na automatický prepis reči. Výsledný systém by mal byť schopný rekonštruovať interpunkciu vo všeobecnej zväčša hovorenej angličtine s rozumnou mierou ...
 • Hybridní rozpoznávač izolovaných slov 

  Veselý, Karel
  Rozpozávač izolovaných slov nezávislý na mluvčím má mnoho praktických použití. Například bude umožňovat ovládat hlasem různé domácí přístroje příští generace které budou komunikovat s PC. Ještě zajímavější je možnost jej ...
 • Multi-Task Neural Networks for Speech Recognition 

  Egorova, Ekaterina
  První část této diplomové práci se zabývá teoretickým rozborem principů neuronových sítí, včetně možnosti jejich použití v oblasti rozpoznávání řeči. Práce pokračuje popisem viceúkolových neuronových sítí a souvisejících ...
 • Návrh na posílení konkurenceschopnosti podniku PROBAS spol. s r.o. 

  Martinová, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou podniku a návrhem vhodných změn pro posílení konkurenceschopnosti společnosti Probas spol. s r.o. Dále obsahuje teoretická východiska pro strategickou analýzu podniku ...
 • Návrh na zvýšení obchodní úspěšnosti elektronického obchodu 

  Kuna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením základních faktorů, které ovlivňují obchodní úspěšnost elektronického obchodu Anglia-Trading.cz, a návrhem změn, jež by měly jeho obchodní úspěšnost dále zvýšit. První část ...
 • Paralelní trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči 

  Veselý, Karel
  Tato diplomová práce je zaměřena na paralelizaci trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči. V rámci této diplomové práce byly implementovány a porovnány dvě strategie paralelizace. První strategií je paralelizace ...
 • Recurrent Neural Networks with Elastic Time Context in Language Modeling 

  Beneš, Karel
  Tato zpráva popisuje  experimentální práci na statistické jazykovém modelování pomocí rekurentních neuronových sítí (RNN). Je zde předložen důkladný přehled dosud publikovaných prací, následovaný popisem algoritmů pro ...
 • Rekurentní neuronové sítě pro rozpoznávání řeči 

  Nováčik, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací rekurentních neuronových sítí v prostředí jazyka lua za pomocí knihovny torch. Řeší problematiku trénování rekurentních neuronových sítí a to jak z hlediska optimální trénovací ...
 • Rozpoznávání řeči pro leteckou komunikaci 

  Žmolíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním řeči. Jejím cílem je postavit systém rozpoznávání řeči založený na neuronových sítích a otestovat jej na nahrávkách letecké komunikace. Výsledný akustický model bude použit v ...
 • "Semi-supervised" trénování hlubokých neuronových sítí pro rozpoznávání řeči 

  Veselý, Karel
  V této dizertační práci nejprve prezentujeme teorii trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči společně s implementací trénovacího receptu 'nnet1', který je součástí toolkitu s otevřeným kódem Kaldi. Recept se skládá ...
 • Využití autoenkodérů pro tvorbu hlubokých sítí 

  Lohniský, Michal
  Tato práce se zabývá předtrénováním hlubokých sítí autoenkodéry. V prvních kapitolách jsou popsány prvky neuronové sítě. Další kapitoly jsou věnovány trénování hlubokých sítí a výsledkům, ve kterých je porovnáváno předtrénování ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Kuna, Martin
  Diplomová práce se zabývá aplikací vybraných metod umělé inteligence v prostředí kapitálových, potažmo akciových, trhů. Konkrétně se zaměřuje na využití umělých neuronových sítí pro predikci trendu a na možnost aplikace ...