Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Veselý, Marek
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti EVEKTOR, společnost s ručením omezeným, v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy a jeho zabezpečením pomocí informačních systémů. Po ...
 • Návrh na zriadenie školiaceho centra so spolufinancovaním z európskych fondov 

  Lomnická, Mária
  Predkladaná diplomová práca navrhuje rozšírenie podnikateľských aktivít s využitím možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej Únie. Ciežom je vytvorenie školiaceho centra pre širokú ...
 • Virtualizace sítí - softwarově definované sítě 

  Veselý, Marek
  Cíl práce je zaměření se na nový trend síťové architektury a to softwarově definované sítě. Popisuje funkci kontroleru, jako hlavního zařízení, které ovládá celou síť. Dále je zde uvedena komunikace mezi přepínačem a ...
 • Vzdálené připojení na virtualizovaný operační systém 

  Veselý, Marek
  Práce je zaměřená na nový trend, kterým je virtualizace. V této práci je rozebrána virtualizace operačního systému z pohledu poskytování síťových služeb. Dále je zde popsán protokol TCP, protokol ICMP a služba SSH. V ...
 • Zavedení managementu informační bezpečnosti v podniku 

  Veselý, Marek
  Diplomová práce se věnuje zavedení managementu informační bezpečnosti v reálném prostředí podniku dle normy ČSN ISO/IEC 27 001. První část pokrývá teoretická východiska z oblasti bezpečnosti informací, druhá část obsahuje ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Veselý, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení stávajícího stavu zálohování firmy a návrhem řešení, který by firmě pomohl vytvořit bezpečný plán zálohování a zaměstnancům přinesl komfortnější práci s datovými úložišti. Součástí ...