Now showing items 1-6 of 6

 • Expanze podniku na zahraniční trh 

  Nguyen, Viet Hung
  Diplomová práce se zaměřuje na formulování podnikatelského záměru na rozvoj společnosti Jonckers Translation & Engineering, s.r.o., která by chtěla otevřít novou pobočku v Ekvádoru. Rozhodl jsem se vytvořit návrh na tento ...
 • Hodnocení zabezpečení obchodních informací 

  Veselý, Martin
  Diplomová práce „Hodnocení zabezpečení obchodních informací“ je zaměřena na vytvoření metrik pro vyhodnocování zabezpečení informačního systému firmy Tech4sec, spol.s.r.o.. Aplikací metrik jsou v práci stanovena přesná ...
 • Příprava realizace výrobního a administrativního objektu v Moravanech 

  Veselý, Martin
  Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu výstavby haly v Moravanech u Brna. Práce obsahuje komplexní studii realizace včetně harmonogramu, finančních plánů a technologických předpisů. Dále ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu Kopřivy, Boskovice 

  Veselý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu „Kopřivy“ na Růžovém náměstí v Boskovicích. V rámci práce je zpracován technologický postup pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této bakalářské práce je využití projektového managementu v praxi. V první části je popsán projektový management, fáze projektu a další důležité informace potřebné pro řízení projektu. Další část se zaměřuje na ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Pajgerová, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na zálohovanie, ukladanie, obnovovanie dát a na dátové úložiská. Popisuje problematiku a spôsob zálohovania a obnovovania dát vo firme JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. Výstup z tejto ...