Now showing items 1-11 of 11

 • Konstrukce univerzálního zařízení na dělení pneumatik . 

  Kohoutek, Petr
  Hlavní náplní této diplomové práce je konstrukční návrh a rozbor stroje na dělení pneumatik. Výsledné řešení vychází z návrhu variant a vybrána je ta varianta, která splňuje v největší míře stanovená výběrová kritéria. ...
 • Konstrukční a technologický návrh plastových dílů na motocykl Blata 125 

  Vejborný, Václav
  Diplomová práce řeší praktické konstruktérské úkoly z oblasti motocyklového průmyslu. V první části popisuje návrh několika plastových součástí pro český motocykl Blata125. Ve druhé části jsou popsány zkonstruované formy ...
 • Mobilní zařízení pro povrchové kalení 

  Bašek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh mobilního zařízení na povrchové kalení. Nejprve je uveden přehled metod a prostředků na povrchové kalení. Vlastním řešením práce je návrh možných variant konstrukce, zhodnocení ...
 • Návrh a realizace vytlačovací hlavy a návazných členů pro vytlačování kruhových plastových profilů 

  Novák, Jakub
  V této práci je zpracován návrh vytlačovací hlavy pro vytlačování plastových drátů o malém průměru. Zapracován je nový koncepční návrh temperace, který umožňuje vytlačovaný výrobek zchladit již ve vytlačovací hlavě a tím ...
 • Polohovací zařízení radaru 

  Černohous, Josef
  Diplomová práce se v první části zabývá současným poznáním v oblasti elektromagnetických vln, historií, vývojem a rozdělením radiolokátorů, druhy radarových antén a rozdělením nosných konstrukcí radiolokátorů. V druhé části ...
 • Realizace edukačních úloh na experimentálních stanicích pro kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem. 

  Kučera, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření výukových úloh na zařízeních simulujících kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem. Úlohy jsou, pro lepší pochopení problematiky, doplněny o úlohu měření viskozity. Byly navrženy ...
 • Variabilní článkový dopravník 

  Trávníček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce variabilního článkového dopravníku pro přepravu kusových nákladů. Vzhledem k požadavku minimální ceny, byla snaha použít co nejvíce nakupovaných dílů a součástí. Článkový ...
 • Vstupní modul linky pro ozónovou degradaci pneumatik 

  Slezák, Jan
  Cílem této diplomové práce je vytvoření konstrukčního návrhu zařízení pro zakládání pneumatik do stroje pro ozónovou degradaci pneumatik s následujícími parametry: velikost pneumatik 295/80 R22,5, rozvinutí profilu pneumatiky, ...
 • Vyhrnovací dopravník kalového sila 

  Fučík, Petr
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh vyhrnovacího dopravníku. Dopravník slouží k úplnému vyprázdnění kalového zásobníku, který se nachází v čistírně odpadních vod. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané ...
 • Výsuvná zadní náprava malého městského automobilu 

  Fišer, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí netradičního nosného rámu zadní nápravy malého městského užitkového automobilu. Rám umožňuje změnu rozvoru náprav pomocí vysouvání zadní části. Automobil tak může být dle ...
 • Zkušební komora pro ozónovou degradaci pneumatik 

  Píza, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stanovením optimálního způsobu zatěžování pneumatik a dále konstrukčním návrhem zkušební komory pro ozónovou degradaci pryže z pneumatik o rozměrech 13” až 15”. Finálním výstupem diplomové práce ...