Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza vybrané firmy 

  Krejčík, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Jejím hlavním cílem a posláním je zobrazit pomocí postupů a metod z oblasti analýzy účetních výkazů a strategické i finanční analýzy aktuální ...
 • Detekce parametrů repolarizace ze signálu EKG 

  Brandejs, Jakub
  V rámci diplomové práce autor navrhl a realizoval detektor vrcholu a konce T vlny za pomocí dosud nepublikované transformace svodů na bázi lineární regrese napříč svody. Během vývoje se daná transformace ukázala jako ...
 • Konstrukce RNAV přístrojových odletů pro dráhu 03C na letišti Kunovice 

  Dostál, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy RNAV-1 odletových tratí z dráhy 03C na letišti v Kunovicích. Navrhnuté trasy jsou navázány na nové RNAV-1 tratě v TMA Brno, v práci jsou dále vyhotoveny RNAV SID mapy a detailně popsána ...
 • Měření tepové frekvence 

  Danielová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá měřením tepové frekvence, jejím monitorováním a vyhodnocením, které je významné pro diagnostiku dysfunkcí srdce. První část práce popisuje anatomii srdce a jeho činnost, dále je zmínka o srdečním ...
 • Možnosti využití malé větrné turbíny v domácnosti a její návrh 

  Veselý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá malými větrnými turbínami. Práce obsahuje pět základních částí. Na začátku je popsána historie větrné energetiky. Druhá část se věnuje výrobcům malých větrných elektráren. Další část popisuje ...
 • Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety 

  Veselý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Majerová, Oldřiška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace stávajícího marketingového mixu v Cukrárně u Bílků. Na základě vybraných marketingových analýz je podán návrh na úpravu marketingového mixu, prostřednictvím něhož se ...
 • Návrh metod na hodnocení kapacit letištních subsystémů 

  Londa, Jaroslav
  Práce pojednává o kapacitě letištních subsystémů a popisuje různé metody hodnocení kapacity včetně faktorů, které ji ovlivňují. První část obsahuje teoretický rozbor způsobů hodnocení letištních subsystémů, především ...
 • Návrh na zlepšení vybraného pojistného produktu společnosti ING, N.V. 

  Jalušková, Radka
  Tato bakalářská práce pojednává o životních pojištění konkrétních finančních institucí a jejím cílem je porovnat vybraný pojistný produkt, následně vyhodnotit jeho silné, slabé stránky vůči trhu i potenciálním klientům. ...
 • Návrh turbíny do kombinovaného cyklu 

  Veselý, Petr
  Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. Předposlední část se ...
 • Návrhová studie letiště VFR 

  Brandejský, Petr
  Záverecná diplomová práce má za cíl vytvorit návrhovou studii na vznik nového VFR letište. To má být postaveno v jihovýchodní cásti Ceské republiky, v blízkosti mesta Valašské Klobouky. V práci jsou vysvetleny podstatné ...
 • Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor 

  Veselý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silové části frekvenčního měniče. Popisuje obecnou teorii asynchronního motoru a výkonové elektroniky z hlediska pulsních měničů. Pro zadané parametry jsou vybrány vhodné součástky, které ...
 • Technické odbavení letadel na letišti Brno – Tuřany 

  Šumpela, David
  Bakalářská práce “Technické odbavení letadel na letišti Brno-Tuřany“ pojednává o procesech odbavování letadel na brněnském letišti, se zaměřením na zajištění bezproblémového a včasného odbavení zavazadel a zboží v zázemí ...
 • Three-Phase Inverter for High Speed Induction Motor 

  Veselý, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with designing a power part of a three-phase inverter for induction motor. It contains choosing of some important parts such as IGBT modules or drivers, which depends on parameters, that are mentioned or ...
 • Vlastnosti výztužných sklovláknitých geomříží 

  Veselý, Petr
  Fungující silniční síť je základním prvkem dnešní ekonomiky. Jízda by měla být bezpečná a plynulá. Primární silniční síť je již vybudovaná a pozornost si nyní získává spíše její údržba. Z důvodu zvyšujícího se zatížení ...
 • Vzpomínky 

  Prokop, Tomáš
  Téma smrti a fragmentů s ní úzce spojených, pomocí kterých jsem se ve své práci vyjádřil, měly dlouhodobý vývoj. Často jsem se během svého života setkával s odchodem blízkých osob. Nejedná se o reakci na momentální situaci, ...
 • Zavedení a provoz supersonického business jetu 

  Kincová, Daniela
  Tato práce se zabývá problematikou zavedení a provozu nadzvukových business jetů. V dnešní době se v civilní letecké přepravě, po ukončení provozu Concordu, žádná nadzvuková letadla nevyskytují. V dnešní době existuje mnoho ...
 • Zavedení postupů navigace podle požadavků PBN (Performance Based Navigation) na regionálním letišti 

  Veselý, Petr
  Dizertační práce je zaměřena na řešení problematiky postupů v koncových řízených oblastech (TMA) regionálních letišť. Cílem práce je poskytnout komplexní studii možnosti zavedení postupů pro přístrojové přílety, odlety a ...
 • Zpracování experimentálních dat v reálném čase 

  Veselý, Petr
  Tato diplomová práce je věnována doplnění nyní používaného programového vybavení při experimentálním měření signálů z izolovaných zvířecích srdcí o blok zajišťující předzpracování měřených signálů. Měřenými signály jsou ...