Now showing items 1-14 of 14

 • Biological Activity and Molecular Structures of Bis(benzimidazole) and Trithiocyanurate Complexes 

  Kopel, Pavel; Wawrzak, Dorota; Langer, Vratislav; Číhalová, Kristýna; Hegerová, Dagmar; Veselý, Radek; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2015-06-01)
  1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-N-(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)methanamine (abb) and 2-(1H-benzimidazol-2-ylmethylsulfanylmethyl)-1H-benzimidazole (tbb) have been prepared and characterized by elemental analysis. These bis(benzimidazoles) ...
 • Biomechanical Evaluation of the MACSTL Internal Fixator for Thoracic Spinal Stabilisation 

  Veselý, Radek; Florian, Zdeněk; Wendsche, Peter; Tošovský, Jiří (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2008-03-15)
  Unstable fractures of the thoracic spine in humans represent a serious social and economic issue. They may lead to persistent consequences and chronic disease. The anatomical and biomechanical characteristics of the thoracic ...
 • Characterization and in vitro analysis of probiotic-derived peptides against multi drug resistance bacterial infections 

  Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Sur, Vishma Pratap; Milosavljević, Vedran; Bhowmick, Sukanya; Michálková, Hana; Guráň, Roman; Veselý, Radek; Moulick, Amitava (Frontiers Media, 2020-08-25)
  An inexorable switch from antibiotics has become a major desideratum to overcome antibiotic resistance. Bacteriocin fromLactobacillus casei, a cardinal probiotic was used to design novel antibacterial peptides named as ...
 • Marketingový výzkum 

  Veselý, Radek
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a produkty společnosti CIPRES FILTR BRNO s.r.o. a návrh na ...
 • Nanoparticles Suitable for BCAA Isolation Can Serve for Use in Magnetic Lipoplex-Based Delivery System for L, I, V, or R-rich Antimicrobial Peptides 

  Veselý, Radek; Jelínková, Pavlína; Hegerová, Dagmar; Cernei, Natalia Vladimirovna; Kopel, Pavel; Moulick, Amitava; Richtera, Lukáš; Heger, Zbyněk; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej (MDPI, 2016-04-01)
  This paper investigates the synthesis of paramagnetic nanoparticles, which are able to bind branched chain amino acids (BCAAs)—leucine, valine, and isoleucine and, thus, serve as a tool for their isolation. Further, by ...
 • Návrh řešení odprášení vykládací jámy uhlí 

  Zlámal, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh řešení odsávání vykládací jámy uhlí. V návrhu jsou stanoveny potřebné odsávací výkony, určeny jednotlivé zdroje prašnosti a navrhnuty vhodné odsávací přípravky. K odsávání byla navrhnuta filtrační ...
 • Ocelová konstrukce lávky 

  Veselý, Radek
  Předmětem diplomové práce je návrh ocelové lávky pro pěší přes řeku Moravu v Olomouci. Konstrukce byla provedena ve dvou variantách, z nichž byla vybrána jako nejlepší varianta obloukové lávky se zavěšenou ortotropní ...
 • Příhradové portály pro dopravní značení 

  Veselý, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce příhradových portálů pro svislé velkoplošné dopravní značení nad dvoupruhovým a třípruhovým jízdním pásem dálnice. Nosný systém je tvořen vodorovnou prostorovou ...
 • Řezání materiálu vodním paprskem 

  Veselý, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje principy použití vysokorychlostního kapalinového paprsku k obrábění materiálu. V první části je uvedeno základní rozdělení kapalinových paprsků a stručný popis zařízení pro generaci vysokotlaké ...
 • Řezání vodním paprskem modulovaným ultrazvukem - optimalizace tvaru kapalinového vlnovodu. 

  Veselý, Radek
  Vysokorychlostní vodní paprsek má nezastupitelné místo mezi nekonvenčními technologiemi obrábění materiálu. Ovšem jeho prosazování brzdí především jeho velmi vysoká pořizovací cena a rovněž vysoké náklady na jeho provozování. ...
 • Study of Linkage between Glutathione Pathway and the Antibiotic Resistance of Escherichia coli from Patients Swab 

  Komínková, Markéta; Michálek, Petr; Číhalová, Kristýna; Guráň, Roman; Cernei, Natalia Vladimirovna; Nejdl, Lukáš; Šmerková, Kristýna; Dostálová, Simona; Hegerová, Dagmar; Heger, Zbyněk; Veselý, Radek; Gumulec, Jaromír; Kynický, Jindřich; Xhaxhiu, Kledi; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2015-03-31)
  In this work, we focused on the differences between bacterial cultures of E. coli obtained from swabs of infectious wounds of patients compared to laboratory E. coli. In addition, blocking of the protein responsible for ...
 • Study of Linkage between Glutathione Pathway and the Antibiotic Resistance of Escherichia coli from Patients’ Swabs 

  Komínková, Markéta; Kizek, René; Michálek, Petr; Číhalová, Kristýna; Guráň, Roman; Cernei, Natalia Vladimirovna; Nejdl, Lukáš; Šmerková, Kristýna; Dostálová, Simona; chudobova, Dagmar; Heger, Zbyněk; Veselý, Radek; Gumulec, Jaromír; Kynický, Jindřich; Xhaxhiu, Kledi; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch (MDPI, 2015-05-31)
  V této práci jsme se zaměřili na rozdíly mezi bakteriálních kultur E. coli, získaných ze stěrů infekčních ran pacientů ve srovnání s laboratorním E. coli. Navíc blokování proteinu odpovědné za syntézu glutathion ...
 • Synergistic Effect of Chitosan and Selenium Nanoparticles on Biodegradation and Antibacterial Properties of Collagenous Scaffolds Designed for Infected Burn Wounds 

  Dorazilová, Jana; Muchová, Johana; Šmerková, Kristýna; Kočiová, Silvia; Diviš, Pavel; Kopel, Pavel; Veselý, Radek; Pavliňáková, Veronika; Adam, Vojtěch; Vojtová, Lucy (MDPI, 2020-10-05)
  A highly porous scaffold is a desirable outcome in the field of tissue engineering. The porous structure mediates water-retaining properties that ensure good nutrient transportation as well as creates a suitable environment ...
 • Výběr informačního systému 

  Matyščák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem informačního systému pro nově založenou střední firmu, která se zabývá poskytováním marketingových služeb a aktuálně žádný systém nevyužívá. Primárním cílem je tedy vybrat vhodný ...