Now showing items 1-7 of 7

 • Centrum vodního lyžování Soběslav 

  Veselý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace Centra pro vodní lyžování. Objekt je navržen v západní části města Soběslav, v lokalitě zaměřené na sportovní aktivity. Objekt tvoří zázemí pro letní ...
 • Mikroprocesorový modul řízení předstihu zapalování dvoutaktního motoru 

  Veselý, Tomáš
  Práce pojednává o řešení problematiky mikroprocesorem řízeného bezkontaktního zapalování pro dvoutaktní, jedno a dvouválcové motory. Mechanické řešení je koncipováno pro motocykly JAWA a ČZ, či motory s obdobným uspořádáním. ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Veselý, Tomáš
  Cílem této práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku navrhnout opatření, která povedou k jeho zlepšení. Práce má tři části – teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická ...
 • Návrh rozvoje malého podniku 

  Veselý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje podniku XYZ, s.r.o., jehož předmětem podnikání je především provozování osobní přepravy vozem zákazníka. V práci je obsaženo shrnutí teoretických poznatků k problematice řízení ...
 • Pořizovací a provozní náklady (efektivnost) různých typů vedení VN 

  Veselý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic různých typů vedení vysokého napětí z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. V práci je popsána problematika regulovaného prostředí v oblasti elektroenergetiky, ...
 • Výpočet profilových vodičů pro přípojnice v rozvodných zařízeních 

  Veselý, Tomáš
  Dimenzování přípojnicového systému na tepelné i dynamické účinky zkratového proudu je z hlediska bezpečnosti i ekonomické hospodárnosti velmi důležité. Bakalářská práce je zaměřena na kontrolu těchto účinků na přípojnice. ...
 • Zjednodušení procesů firmy KSK Kuřim 

  Sekerová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zjednodušováním podnikových procesů. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy jako podnik či proces, dále jsou uvedeny vybrané metody řízení firem – TPS, KAIZEN, 5S, Six Sigma a ...