Now showing items 1-2 of 2

  • Teorie údržby a spolehlivost 

    Novák, Marek
    Tato práce je zaměřena na teorii údržby a spolehlivost. Otázka údržby a spolehlivosti je velmi důležitá při provozu strojů, zařízení atd. a její řešení může vést ke snížení provozních nákladů. V práci jsou popsány základní ...
  • Zvuková diagnostika 

    Kohutek, Tomáš
    Bakalářská práce se zaobírá tématem hlukové diagnostiky. Vysvětluje základní akustické pojmy a veličiny. Dále se soustřeďuje na metodiku posuzování hlučnosti strojů a na vlastnosti v úvahu připadajících měřicích přístrojů. ...