Now showing items 1-2 of 2

  • Provoz a řízení sprchových rekuperačních výmeníků 

    Veselská, Monika
    Diplomová práce se zabývá provozem a řízením rekuperačních sprchových výměníků, získáváním energie z nich a dalším využitím této energie. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. V první jsou představeny možnosti využití ...
  • Využívání dešťových vod v hotelu 

    Veselská, Monika
    Bakalářská práce spočívá v návrhu systému využití dešťových vod v hotelu, návrhu akumulační nádrže, dimenzování rozvodu studené pitné a užitkové vody v objektu a vodovodní přípojky.