Now showing items 1-2 of 2

  • Animace výrobních systémů 

    Veselský, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programového grafického rozhraní pro animaci výrobního procesu. Diplomová práce je rozložena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části diplomové práci je uvedena rešerše ...
  • Obnovitelná energie a úspory energie 

    Veselský, Josef
    Tato práce se zabývá energetickým využitím odpadů. V úvodní části práce je zmíněn současný stav obnovitelných zdrojů v ČR. V hlavní části práce je stav odpadu v ČR, legislativa odpadů ČR, možnosti energetického spalování ...