Now showing items 1-20 of 86

 • Analýza hlavních sacharidů vína 

  Horáková, Hana
  Diplomová práce se zabývá stanovením hlavních sacharidů vína. Teoretická část se věnuje výrobě vína od samotného hroznu až po ošetřování a školení vína. Zmiňuje se také o sacharidech ve víně, hlavně glukóze a fruktóze. ...
 • Analýza kaseinů kravského mléka kapilární elektroforézou 

  Dvořáková, Irena
  Diplomová práce se zabývá stanovením kaseinů v lyofilizovaných vzorcích mléka, přičemž byla používána metoda kapilární elektroforézy (CE). Ta již byla optimalizována a ověřena v diplomové práci Ivany Mičíkové z roku 2009. ...
 • Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné 

  Procházka, Václav
  Steviolglykosidy jsou přírodní sladivé látky Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni), které příznivě působí na lidské zdraví a jejich relativní sladivost je 300krát vyšší než sladivost sacharózy. Jsou proto využívány ke ...
 • Analýza šťáv vybraných odrůd černého rybízu 

  Kaniová, Lenka
  Práce se zabývá chemickou analýzou šťáv vybraných odrůd černého rybízu (Ribes nigrum L.). Teoretická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly. V první kapitole je uvedena stručná botanická charakteristika černého rybízu, ...
 • Analýza vybraných nutričních parametrů v nových odrůdách angreštů 

  Nováková, Jana
  Diplomová práce se zabývá novými odrůdami angreštu. V teoretické části je angrešt charakterizován z biologického hlediska, co do obsahu zdraví prospěšných látek a z hlediska potravinářské technologie. Dále se teoretická ...
 • Analýza výčepního piva pomocí HPLC-ELSD a IC 

  Vanduchová, Petra
  V této bakalářské práci je diskutován proces výroby piva a jeho složení. Experimentální část se zabývá analýzou polyfenolických sloučenin a sacharidy metodou HPLC, analýzou organických kyselin metodou IC a elementární ...
 • Anthokyanová barviva ve vybraném ovoci 

  Peprná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv v bezu černém (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána obecná charakteristika rostliny, její chemické složení, krátky přehled vyšlechtěných odrůd a ...
 • Antimikrobiální účinky extraktů ze stévie cukrové 

  Mlatečková, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium antimikrobiálních účinků extraktů a macerátů ze sušené stévie cukerné (Stevia rebaudiana Bertoni). V teoretické části jsou shrnuty základní informace o rostlině stévii cukerné, ...
 • Antimikrobiální účinky rostlinných extraktů 

  Konderla, Patrik
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání možné antimikrobiální aktivity různých extraktů šípkových čajů a také stanovení antioxidační aktivity a koncentrace biologicky aktivních látek (polyfenolů a flavonoidů) těchto čajů. ...
 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Aronie – zdroj biologicky aktivních látek 

  Štumarová, Klára
  Cílem této bakalářské práce je zkoumání možné antimikrobiální aktivity vodných a ethanolových extraktů z plodů arónie a čajové směsi obsahující arónii. Rovněž byla stanovena antioxidační aktivita a také koncentrace biologicky ...
 • Bezová šťáva, vlastnosti a možnosti jejího využití 

  Forejtarová, Darina
  Předmětem této bakalářské práce je bezová šťáva, její charakterizace a možnosti jejího využití. V úvodu teoretické části je popsán bez černý, jeho odrůdy a chemické složení. Jsou zde zmíněny možnosti zpracování bezu černého, ...
 • Bioaktivní látky obsažené ve výliscích z černého bezu 

  Šimšová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik v extraktu z výlisků, ve šťávě a v kompotu z bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu ...
 • Charakteristika šťávy z plodů černého bezu na základě vybraných chemických parametrů 

  Šafránková, Petra
  Tato práce se zabývá charakteristikou šťávy z černého bezu na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části je popsána botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho původu a rozšíření. Tato část se také ...
 • Charakteristika šťávy z plodů pěstovaných odrůd bezu černého na základě vybraných chemických parametrů 

  Mizerovská, Lucie
  Cílem této práce bylo stanovit vybrané chemické parametry šťávy z plodů černého bezu a to jeho plané formy a čtyř vyšlechtěných odrůd Albida 08, Albida 09, Dana, a Haschberg. Relativní hustota byla nejnižší u odrůdy Albida ...
 • Charakterizace sladkých proteinů thaumatinů kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií 

  Jedličková, Lenka
  V této diplomové práci jsem se zabývala vývojem separační metody LC-MS pro stanovení thaumatinů. Dále jsem se zabývala izolací a stanovením thaumatinu v modelovém potravinovém vzorku.
 • Chemická a senzorická analýza šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu 

  Ješková, Kristýna
  Tato práce se zabývá chemickou a senzorickou analýzou šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa ...
 • Chemická charakteristika plodů slivoně mirabelky 

  Lukšová, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením chemických a fyzikálních charakteristik sušené, lyofilizované a kompotované mirabelky nancyské. Teoretická část je věnována původu, ekonomickému významu slivoní, botanickému ...
 • Choroby a vady vína 

  Rychová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice chorob a vad vína. Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled chorob a vad, které se mohou ve víně vyskytnout, popsat jejich původce, mechanismy ...
 • Extrakce antioxidantů z bezových květů a úchova extraktu pro další možné využití 

  Krůzová, Sabina
  Tato práce se zabývá extrakcí antioxidantů z bezových květů a způsobem uchovávání získaného extraktu. Bezové květy, které vznikají při stříhání stromů jako odpadní produkt a po zpracování by mohly sloužit jako ingredience ...