Now showing items 1-10 of 10

 • Design autonomní sněžné rolby 

  Vespalec, Arnošt
  Předmětem této diplomové práce je design autonomní sněžné rolby určené pro úpravu dobře geodeticky zmapovaných sjezdovek lyžařských areálů. Navržený design využívá inovativní přístup v oblasti detekce tloušťky sněhové ...
 • Design termokamery pro zdravotnictví 

  Vespalec, Arnošt
  Cílem této bakalářské práce je návrh designu termokamery pro zdravotnictví, jež bude svým řešením respektovat technické, ergonomické a ekonomické požadavky. Mimo jiné zahrnuje i přehled současné situace na trhu s důrazem ...
 • Interface Behavior and Interface Tensile Strength of a Hardened Concrete Mixture with a Coarse Aggregate for Additive Manufacturing 

  Vespalec, Arnošt; NOVÁK, JOSEF; Kohoutková, Alena; Vosynek, Petr; Podroužek, Jan; Škaroupka, David; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef; Paloušek, David (MDPI, 2020-11-15)
  3D concrete printing technology (3DCP) is a relatively new technology that was first established in the 1990s. The main weakness of the technology is the interface strength between the extruded layers, which are deposited ...
 • Konstrukce stacionárního stroje pro navlékání plastových bužírek na kmenové pilové pásy 

  Riedl, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukce stroje pro navlékání ochranné plastové bužírky přes zuby jednostranných kmenových pilových pásů s rozměry od 4500 x 80 x 1,0 mm do 12500 x 290 x 1,85 mm. Cílem práce je vytvořit model ...
 • Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel 

  Žižka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel. Úkolem stroje je nastříhat již částečně zkrácená a listů zbavená pšeničná stébla na požadovanou délku. Provoz stroje ...
 • Konstrukční úprava tiskové hlavy pro 3D tisk betonu 

  Diakov, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem úpravy trysky pro kontinuální 3D tisk betonových směsí pro již existující tiskovou hlavu. Hlavní funkcí trysky je tvarovat a ukládat tisknutou směs tak, aby odpovídala ...
 • Metody prostorového 3D tisku 

  Skurka, Šimon
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách prostorového 3D tisku, pomocí nichž je možné řešit řadu problémů, které se k výrobě vytlačováním nataveného termoplastu vážou. Cílem textu je tyto metody přiblížit čtenáři a ...
 • Pokročilé materiály pro FDM/FFF 3D tisk 

  Rygl, Michal
  Předložená práce pojednává o problematice FDM/FFF 3D tisku se zaměřením na matriály s přidanými uhlíkovými vlákny. Cílem práce je experimentálně analyzovat vliv karbonového aditiva na tištěné dílce pomocí mechanických a ...
 • Porovnání kvality 3D tisku pomocí optické digitalizace 

  Schäffer, Matúš
  Táto práca sa zameriava na popis vybraných rozdielov v stratégii tlače a funkcionalite proprietárneho a komerčného nárezového programu. Tie sú testované pomocou vytvorených experimentov pri použití rovnakej stolovej FDM ...
 • Porovnání tahových vlastností polymerních vzorků vyrobených metodami 3D tisku na principu extruze 

  Krajcar, Ivo
  Tato práce se zabývá shrnutím současných znalostí o 3D tisku a mechanických vlastnostech takto vyrobeného prototypu. Hlavním cílem je porovnat hojně používanou metodu FDM s inovativní metodou 3D tisku od společnosti Arburg ...