Now showing items 1-20 of 102

 • 3D gravírovací frézka 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
 • Aktivní vyvažování jednotek vřeten obráběcích strojů 

  Pěnčík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti aktivního vyvažování, navrhnout zjednodušený model vřetena se systémem aktivního vyvažování a uskutečnit vyhledávací simulace. Rešerše popisuje základní pojmy a ...
 • Analýza stability řezného procesu obráběcího stroje vzhledem k samobuzenému kmitání 

  Vetiška, Jan
  Disertační práce je zaměřena na tvorbu a využití mechatronických modelů založených na modelování soustavy tuhých a poddajných těles pro analyzování dynamického chování komplexních soustav jako jsou např. obráběcí stroje. ...
 • Analýza typů buzení pro provádění provozní modální analýzy obráběcích strojů 

  Kratochvílová, Silvie
  Diplomová práce se zabývá vlivem šumu na určování vlastních frekvencí pro obráběcí stroj pomocí provozní modální analýzy. Pro zadaný obráběcí stroj je provedena provozní modální analýza pro metodou Data-Driven a Covariance-Driven ...
 • Analýza výpočtového modelu konstrukce mechatronické soustavy a jeho dynamické chování 

  Merkl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelováním příčníku obráběcího stroje v programu Ansys Workbench. Cílem práce bylo určení dynamických vlastností této konstrukce, provedení statické analýzy a dále pak exportování ...
 • Aplikace průmyslových robotů ve 3D tisku 

  Krůpa, Jiří
  Tato bakalářská práce je rešeršního charakteru a zabývá se problematikou aplikace průmyslových robotů ve 3D tisku, především technologií FDM. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy aditivních technologií využitelných ...
 • Automatizace děličky TOS DU 250 

  Sobotka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace děličky TOS DU 250. Cílem je navrhnout cenově dostupné řízení, s přesným snímáním polohy a brzdění pohybu vřetene děličky. Ovládání děličky je řešeno ovládacím panelem, ...
 • Automatizace procesu zakládání dílu do svařovacího přípravku 

  Adámek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh automatizace zakládání dílu do svařovacího přípravku pro odporové svařování ve společnosti PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí, působící na poli automotive průmyslu. Na základě ...
 • Digitální zprovoznění zakladače paletek 

  Karn, Pavel
  Tato bakalářské práce se zabývá virtuálním zprovozněním zakladače technologických paletek. 3D model tohoto jednoúčelového stroje byl, pro účely této práce, poskytnut od firmy LUX spol. s r.o. Teoretická část práce je ...
 • Experimental Study of the Volumetric Error Effect on the Resulting Working Accuracy—Roundness 

  Holub, Michal; Jankových, Róbert; Vetiška, Jan; Šrámek, Jan; Blecha, Petr; Smolík, Jan; Heinrich, Petr (MDPI, 2020-09-08)
  Currently, various types of software compensations are applied to machine tools. Their aim is to increase the working accuracy of the tools. The improvement in working accuracy is then further assessed according to the ...
 • Experimentální stanovení tlumení a tuhosti vedení obráběcího stroje na zkušebním stavu 

  Princ, Pavel
  Diplomová práce se zabývá stanovením modálních parametrů pro vedení obráběcího stroje. Je provedena experimentální modální analýza a navrhnuta nová metoda pro stanovování tlumení a tuhostí na vedení obráběcího stroje. Je ...
 • Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje 

  Zarboch, Jaromír
  Řezné síly při procesu frézování zpusobují ohyb nástroje. Existuje několik metod pro jeho kompenzaci. Tato práce se zabývá metodou aktivní kompenzace ohybu nástroje, která pomocí piezoaktuátoru natáčí adaptronické vřeteno ...
 • Kmitání strojů v průmyslové praxi 

  Hadraba, Petr
  Analýza kmitání výrobních strojů hraje klíčovou roli, pro funkčnost, životnost a bezpečnost provozu. Tato práce se zabývá modelováním dynamiky dále přínosem modelování na návrh stroje a na předcházení poruchových stavů. ...
 • Kolaborativní roboty ve strojírenském průmyslu 

  Sláma, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na oblast kolaborativní robotiky. V první řadě jsou popsané kolaborativní roboty a jejich specifikace. Dále jsou představeny nejznámější kolaborativní roboty na trhu a jejich parametry. V další ...
 • Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu 

  Kráčmar, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu pro práci z tyče maximálního průměru 7 mm. Práce se zabývá novou koncepcí pohonu vřeten, kde jsou vřetena poháněna externími asynchronními ...
 • Konstrukční návrh malé stolní kotoučové pily 

  Stuchlík, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce je konstrukční návrh řešení malé stolní kotoučové pily dle výše zadaných parametrů. Nejprve jsou zde uvedeny typy strojů dostupných na trhu. Jejich důkladná analýza a následně vlastní návrh ...
 • Konstrukční návrh malé stolní kotoučové pily 

  Menšík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh malé stolní kotoučové poloprofesionální pily. V první části této práce je popsána problematika stolních kotoučových pil. Druhá část práce je věnována průzkumu trhu s kotoučovými ...
 • Konstrukční návrh os frézky 

  Hájek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu a pracovních os stolní frézky. Teoretická část je pojata formou rešerše v oblasti konstrukce malých obráběcích strojů. Praktickou částí je poté provedení návrhu pracovních os a ...
 • Konstrukční návrh precizního manipulátoru 

  Stuchlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky a následného konstrukčního řešení precizního manipulátoru využívaného jako stolek elektronového mikroskopu. První část závěrečné práce se zabývá problematikou, spojenou ...
 • Kontrola a kalibrace obráběcích a souřadnicových měřících strojů 

  Žák, František
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší kontroly a kalibrace obráběcích a souřadnicových měřících strojů používaných v mnoha různých odvětvích průmyslu. Hlavními body této práce je představení různých měřicích postupů dle ...