Now showing items 1-2 of 2

  • Deskripce planetových převodovek pro pohony robotů 

    Veverka, Ivo
    Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti evolventního ozubení, základní rozdělení planetových ...
  • Návrh robotické buňky pro aplikaci typu Bin-Picking 

    Veverka, Ivo
    Tato diplomová práce popisuje pojem technologie Bin-picking, rozpoznávání obrazu a možnosti uchopení součástí různého tvaru. Zabývá se interakcí mezi průmyslovým robotem, koncovým efektorem a rozpoznávacím systémem v ...