Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza parametrů podávání práškových materiálů v technologii RF-ICP 

  Zlatník, Rostislav
  Práce je zaměřena na technologii radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu, která se používá na depozici vrstev. V rámci práce jsme se zaměřili na dva cíle. První se zaobíral problematikou práškového podavače pracujícího ...
 • Desintegrace flotačně zahuštěného kalu 

  Veverka, Jakub
  Ústředním tématem této diplomové práce je zkoumání vlivu desintegrace čistírenského kalu na produkci bioplynu při procesu anaerobní fermentace. V úvodní teoretické části seznamuje s problematikou a jednotlivými metodami ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Nováková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení květinářství v obci Brankovice. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. V praktické ...
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu 

  Veverka, Jakub
  Bakalářská práce zabývající se tématem „Tepelná čerpadla a vytápění RD“ je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část stručně popisuje princip fungování a jednotlivé druhy tepelných čerpadel (typy voda – voda, vzduch – ...