Now showing items 1-2 of 2

  • Generování procedurálních textur v shaderu 

    Veverka, Pavel
    Práce se zabývá problematikou generování procedurálních textur a jejich použití v OpenGL. Jsou zde popsány teoretické základy OpenGL a shaderů. Jádrem je rozebrání principů metod generování procedurálních textur pomocí ...
  • Nástroj pro podporu agilního vývoje softwaru 

    Veverka, Pavel
    Cílem této práce je navrhnout systém pro podporu agilního vývoje softwaru ve virtuálním týmu. Jsou zde uvedeny metodiky agilního vývoje a některé dostupné nástroje pro jeho podporu. Aby mohl být systém použit v širokém ...