Now showing items 1-4 of 4

 • Automatické rozměření vícesvodových EKG signálů 

  Veverka, Vojtěch
  Tato semestrální práce je zaměřena na automatické rozměření EKG signálu. V teoretické části práce je popsán vznik a možnosti snímání EKG signálu. Dále je nastudována problematika analýzy hlavních komponent, jejíž výstup ...
 • Modely tranzistorů technologie CMOS 0.35 um I3T pro PSpice 

  Veverka, Vojtěch
  Práce je zaměřena na tvorbu modelů aktivních součástek pro obvodový simulační program PSpice. Jedná se především o tvorbu modelů na základě textového popisu dostupného v knihovnách nástroje Cadence Spectre a jejich převod ...
 • Přijímač dálkového ovládání 

  Veverka, Vojtěch
  Tento semestrální projekt se zabývá návrhem obvodového zapojení přijímače dálkového ovladače, který bude sloužit jako řídící modul pro ovládání natáčení anténního rotátoru. Část práce je zaměřena na problematiku bezdrátového ...
 • Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů 

  Veverka, Vojtěch
  QRS komplex je nejvýraznější element vyskytující se v EKG signálu. Díky svým vlastnostem je využíván při určování tepové frekvence a slouží jako jeden z referenčních bodů při automatickém rozměření EKG. Proto je důležité, ...