Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový termostat pro řízení kotle 

    Králíček, Martin
    Diplomová práce se zabývá bezdrátovým termostatem pro řízení kotle. Cílem práce je návrh a realizace celého projektu včetně programového vybavení. Systém se skládá ze dvou základních jednotek, hlavní jednotka a měřící a ...
  • Přímý frekvenční číslicový syntezátor s externí synchronizací 

    Buš, Ondřej
    Tato práce se zabývá problematikou přímé frekvenční číslicové syntézy. V úvodu práce je vysvětlen princip a uvedeny základní vlastnosti této metody generování signálu. Rozebrány jsou především dopady na čistotu spektra ...