Now showing items 1-2 of 2

  • Energetický audit vodovodů 

    Krupa, Filip
    Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...
  • Posouzení rizik veřejného vodovodu jako součást provozního řádu 

    Hájek, Břetislav
    Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik veřejného vodovodu s využitím aplikace WaterRisk vytvořenou na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně. V práci se zabývám základními principy a metodami ...