Now showing items 1-3 of 3

 • Modely řízení asynchronního motoru 

  Vidlák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem matematického modelu asynchronního, vytvoření jeho modelu v programu Matlab Simulink. A dále vytvořením různých typů řízení asynchronního motoru. Na začátku práce jsou teoretické ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Vidlák, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Vidlák, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...