Now showing items 1-2 of 2

  • Deskový most o jednom poli 

    Vidová, Miriama
    Predmetom bakalárskej práce je návrh doskového mostu o jednom poli. Most sa nachádza na komunikácií 1. triedy a kolmo križuje rieku Kuřimka. Nosná konštrukcia je z predpätého betónu a jej dĺžka je 19,33 m. Pre výpočet je ...
  • Objekt střediska živočišné výroby 

    Vidová, Miriama
    Práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej konštrukcie priemyselnej budovy určenej na chov dobytka. Navrhnuté boli dve varianty. Obe varianty majú rovnaké rozmery, líšia sa v prierezoch nosných prvkov. Budova sa skladá z ...