Now showing items 1-5 of 5

 • Historický vývoj pojmů součásti a příslušenství nemovitosti 

  Vidovičová, Ivana (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Článek se zabývá historií pojmů součást a příslušenství nemovitostí v občanských zákonících, které v průběhu let platili na našem území. V závěru článku jsou uvedeny důležité poznatky z nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • Metodika oceňování součástí a příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou 

  Vidovičová, Ivana
  Disertační práce se zabývá problémy při oceňování součástí a příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou. I přes existenci definice součásti a příslušenství nemovité věci v občanském ...
 • Oceňování práva stavby 

  Vidovičová, Ivana (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek se zabývá oceněním práva stavby ať se zřízenou či nezřízenou stavbou. Jsou zde uvedeny důležité poznatky o problematice práva stavby. Součástí je kapitola o jednotlivých veličinách, které vstupují do výpočtu ceny ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně 

  Lorencová, Marie
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu územního plánování na administrativní a tržní cenu pozemků v katastrálním území Medlánky ve statutárním městě Brně. Formou případové studie je simulováno, že vybraná parcela je ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně 

  Duroň, Patrik
  Úkolem diplomové práce je posoudit vliv územního plánování na cenu pozemků v Brně formou případové studie. Studie bude zpracována z veřejně dostupných informací a to především ze zákonů České republiky a z údajů o cenách ...