Now showing items 1-1 of 1

  • GIS systém pro správu nalezišť přírodních zdrojů 

    Viererbl, David
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací GIS systému pro správu nalezišť přírodních zdrojů ve formě webové aplikace. Pro řešení tohoto projektu byly použity nástroje MapServer, nadstavba PostGIS databázového ...