Now showing items 1-2 of 2

  • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

    Viktora, Jakub
    Vysokorychlostní koridor je budoucnost cestování. S jeho výstavbou mnohé evropské státy začaly již před několika lety a velmi se osvědčil. Česká republika zatím nedisponuje tímto způsobem dopravy, ale vzhledem k poloze ...
  • Využití fotogrammetrie pro realitní praxi 

    Viktora, Jakub
    Úkolem diplomové práce je prozkoumání možností výpočetní techniky v realitní a projekční praxi. Zabývám se zjednodušením mnohdy nesnadných, nebo neproveditelných úkolů. Zaměřím se na dnes velmi prudce se rozvíjející odvětví ...