Now showing items 1-8 of 8

 • 3D model kostela v obci Moravský Svatý Ján. 

  Vadina, Pavel
  Táto práca je zameraná na zameranie historického objektu, kostola sv. Jána Krstiteľa, v Moravskom Svätom Jáne a vytvorenie 3D modelu tohto objektu. Objekt bol zameraný geodetickými metódami. Na meranie boli použité ...
 • 3D model objektu Strejcův sbor v Židlochovicích 

  Kaličiaková, Jana
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo geodetické zameranie objektu Strejcův sbor v Židlochoviciach, a následné vyhotovenie dokumentačných výkresov a 3D modelu. Práca v úvode poskytuje informácie o lokalite a záujmovom objekte. ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Majerčíková, Radka
  Predmetom diplomovej práce je vytvorenie 3D modelu a technickej správy objektu Letohrádek Mitrovských v Brně. Na úvod sa práca zaoberá históriou, lokalitou a popisom objektu. Väčšia časť práce je zameraná na samotné ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Barancová, Simona
  Predmetom tejto diplomovej práce je tvorba 3D modelu vo vybranom programe. Na začiatku diplomovej práce je stručný opis vybraného objektu – Chrámu sv. Václava v Brně. Ďalej nasledujú prípravné práce pred meraním, tvorba ...
 • Aplikace prostorových analýz pomocí technologie GIS pro účely trhu s nemovitostmi 

  Viktorová, Stanislava
  Diplomová práca rieši možnosti využitia priestorových analýz pre účely trhu s nehnuteľnosťami pomocou geografického informačného systému. V práci je kladený dôraz na problematiku vyhľadávania vhodných podkladov pre tvorbu ...
 • Aplikace teorie multikriteriálního rozhodování v GIS v lokalitě Nový Lískovec 

  Hírešová, Tatiana
  Diplomová práca sa zaoberá multiriteriálnou analýzou v geografických informačných systémoch. Viackriteriálne rozhodovanie je aplikované v lokalite Nový Lískovec a rieši otázku bývania v panelových domoch nachádzajúcich sa ...
 • Metodika využití technologie GIS v realitním inženýrství 

  Viktorová, Stanislava
  Téma dizertačnej práce sa zaoberá medziodborovou problematikou hodnotenia variantov z oblasti realitného inžinierstva, multikriteriálnych analýz a geografických informačných systémov, a predstavuje technologické spôsoby ...
 • Zaměření historické památky v lokalitě Žerotice 

  Kordasová, Klára
  Cílem bakalářské práce je zaměření zříceniny tvrze a přilehlého území v Žeroticích. První část práce je zaměřena na měřické práce, jako přípravu, bodové pole a zaměření polohopisu a výškopisu. Druhá část práce popisuje ...