Now showing items 1-2 of 2

  • Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky 

    Vilga, Filip
    Cieľom diplomovej práce bol návrh parného kotla na odpadné teplo spalín z kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice pri stanovenom prietoku a teplote spalín z výfuku motora a pre požadovaný tlak pary. Súčasťou práce je ...
  • Vliv teploty sekundárního vzduchu na spalování biomasy 

    Vilga, Filip
    Cieľom práce je vypracovanie rešerše na tému problematiky spaľovania biomasy a realizácia experimentálnej časti s praktickým overením vplyvu teploty sekundárneho vzduchu na emisie vzniknuté pri spaľovaní biomasy. Teoretická ...