Now showing items 1-2 of 2

  • Odvod odpadních vod z hotelu 

    Vilhelmová, Marie
    Bakalářská práce je na téma Odvod odpadních vod z hotelu. Cílem je navržení vnitřní dešťové a splaškové kanalizace a navržení předčištění splaškové vody z kuchyňského zařízení a dešťové vody ze zpevněných ploch. Teoretická ...
  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v obytné budově 

    Vilhelmová, Marie
    Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v obytné budově v Brně. Teoretická část se věnuje vývoji bytových jader postupem času. Experimentální část je zaměřena na varianty zadaného bytového jádra. ...