Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh optimalizace IT infrastruktury 

    Smejkal, Tomáš
    Diplomová práce popisuje moţná řešení optimalizace IT infrastruktury, využitím nových technologií jako jsou cloud computing, virtualizace koncových stanic a poskytování softwaru jako sluţby. Analyzuje současný stav IT ...