Now showing items 1-2 of 2

  • Modulární dopravník 

    Winter, Jaroslav
    V této diplomové práci je konstrukční návrh modulárního válečkového dopravníku, který je součástí flexibilní montážní linky na výrobu automobilových sedadel. Práce obsahuje konstrukční a funkční řešení válečkové tratě. V ...
  • Návrh zařízení pro testování a měření ovládacích sil automobilových sedadel 

    Vincenc, Josef
    Práce se zabývá návrhem univerzálního zařízení pro testování a měření ovládacích sil automobilových sedadel. Popisuje testy prováděné na automobilovém sedadle a uvádí několik příkladů zařízení pro testování sedadel. ...