Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování tradičních dřevěných krovů 

    Vitásková, Petra
    Bakalářská práce „Modelování tradičních dřevěných krovů“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořeny prutové výpočtové modely, jednotlivé konstrukční ...
  • Studie chování konstrukcí dřevěných lávek 

    Vitásková, Petra
    Diplomová práce „Studie chování konstrukcí dřevěných lávek“ se zabývá statickými modely dřevěných mostů a lávek. Práci tvoří především studie chování historického dřevěného mostu v obci Černvír na Vysočině. Na základě ...