Now showing items 1-6 of 6

 • Geodetická dokumentace v procesu projektování a realizace stavby 

  Smutná, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stavební dokumentace během procesu výstavby podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Konkrétně se zabývá postupem vyhotovení vytyčovacího výkresu rodinného domu z poskytnutého ...
 • Přídělové plány a přídělové listiny v katastru 

  Dubovská, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá přídělovými řízeními. Je sestaven přehled legislativních předpisů týkajících se přídělových řízení dle časových etap, ve kterých tato řízení probíhala. Práce se zabývá dnešní evidencí a ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Ševčíková, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá tématikou určovania priestorových vzťahov žeriavových dráh a spracovaním nameraných údajov. Pred samotným meraním boli zistené presnosti použitého meračského vybavenia pre zvýšenie presnosti ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Příhoda, Martin
  Diplomová práce se zabývá navržením vhodných postupů ke zjištění geometrických vztahů konkrétních jeřábových drah, které jsou ověřeny rozborem přesnosti. Dále popisuje vyzkoušení navržených postupů praktickými měřeními, ...
 • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

  Dörrer, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...
 • Zápis věcného břemene, geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene. 

  Havránková, Štěpánka
  Bakalářská práce se zabývá vývojem a popisem věcného břemene, způsobem jeho vzniku a zániku. Postupem vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje ...