Now showing items 1-5 of 5

 • Camera Security System With Raspberry Pi Minicomputer 

  Vitula, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes a design of a camera surveillence system on the Raspbery Pi platform that can be powered by a solar panel. It includes a description of the individual components to be used and also deals with the ...
 • Chytrý zámek využívající sítě IoT 

  Vitula, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh ...
 • Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí laserového skenování 

  Vitula, Marek
  Cílem této práce je naskenovat část hradu Rokštejn s použitím pozemního laserového skeneru a z takto získaných dat vyhotovit 3D model. Model je vyhotoven postupem, kdy je z naskenovaného mračna bodů vytvořen polygonová síť ...
 • Kamerový zabezpečovací systém s minipočítačem Raspberry Pi 

  Vitula, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového zabezpečovacího systému na platformě Raspberry Pi, který může být vzdáleně ovládán a napájen solárním panelem. Součástí je popis komponent a také návrh aplikace umožňující ...
 • Účelová mapa zříceniny hradu Loučky 

  Vitula, Marek
  Cílem bakalářské práce je zaměření zříceniny hradu Loučky jako součást ochrany historických památek České republiky pro potřeby Národního památkového ústavu. Výsledná účelová mapa může být v budoucnu využita především pro ...