Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení internetové prodejny 

    Stašek, Michal
    Diplomová práce je zaměřená na sestavení reálného a proveditelného podnikatelského plánu pro založení internetové prodejny s pánskou módou. Podnik bude založen jako společnost s ručením omezením. Obsahem práce je vyhodnocení ...
  • Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty 

    Pospíšilová, Marie
    Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních ...