Now showing items 1-2 of 2

  • Specifika řízení lidských zdrojů v mezinárodních podnicích 

    Vitulová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
    Pojem globalizace můžeme chápat jako proces, který mění podstatu moderní civilizace a který proniká především do všech sfér. V současné době se projevující převážně ekonomicky. Proces globalizace je provázen také procesem ...
  • Využití marketingového přístupu v řízení lidských zdrojů 

    Vitulová, Michaela
    Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení procesu výběru nových zaměstnanců a také zlepšení pracovních vztahů ve společnosti Partners, a.s. Mezi hlavní teoretické přínosy této práce patří rozšíření ...